باغ گره آموزشگاه تخصصی بافت فرش برای بانوان ایرانی

گالری عکس از هنرجویان و کارهای بافته شده آنها

طیف سنی گسترده هنرجویان و تنوع طرح و نقشه و اندازه کارها

گالری تابلوهای بافته شده هنرجویان

تمامی این فرشها کار هنرجویان این آموزشگاه می باشد

نخ و نقشه در طرح های مختلف

همراه با آموزش طرح مورد دلخواه خود را انتخاب کنید

آموزش حرفه ای بافت فرش در محیطی آرام و سالم

آموزش خصوصی و تضمینی بافت تابلو فرش مخصوص بانوان