نخ و نقشه تابلو فرش

 


به فرشهای تصویری که معمولا بصورت قاب شده در دکور منازل و گاهی محل کار
.بر روی دیوار نصب شده و مورد استفاده قرار می کیرند تابلو فرش گفته میشود

این دسته از محصولات هم اکنون دارای تنوع  ( تصویر) بسیار زیاد است و
  . بیشترین طرفداران را دربین بافندگان به خود اختصاص داده است


در انتخاب سوژه برای تهیه نقشه تابلوفرش معمولا از چند منبع مختلف از جمله"نیازبازار، درخواست و سلیقه بافندگان و مشتریان ، استفاده از آثار اساتید
   .هنرهای تجسمی داخلی و خارجی" استفاده می شود


       .برای مشاهده محصولات به قسمت فروش طرح و نقشه مراجعه کنید