ملكه آتوسا

کد محصول : B0000158
  قیمت محصول  
  خرید  
  خصوصیات محصول  
  مشاوره فروش : 88251743-021  
ملكه آتوسا كد: 2538
430*580 گره|20.78 مقاط
☻تعداد رنگ‌های پشم مرینوس 4لا : 69 ☻تعداد رنگ‌های ابریشم : 8
 

"آتوسا" ملكه بیش از 28 كشور آسیائی در زمان امپراطوری داریوش بزرگ بوده است.

هرودت پدر تاریخ از وی بنام شهباتوی داریوش بزرگ یاد كرده است و آتوسا را چندین بار در لشگر كشی های داریوش باور فكری و روحی او دانسته است.

چندین نبرد و لشگر كشی مهم تاریخی ایران به فرمان ملكه آتوسا صورت گرفته است.

لباس پوشیدن، اصالت، نجابت و قدرت زنان ایرانی مركز توجه در نقاشیهای این نقاش بوده است. حجت شكیبا بیشتر بر روی زنان و لباسهای آنها در دوره هخامنشیان كار میكرده است.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
متن نظر شما