جمع خانوادگی

کد محصول : B0000075
  قیمت محصول  
  خرید  
  خصوصیات محصول  
  مشاوره فروش : 88251743-021  
جمع خانوادگی كد: 3742
800*587 گره|39.13 مقاط
☻تعداد رنگ‌های پشم مرینوس 4لا : 96 ☻تعداد رنگ‌های ابریشم : 13
 آرتور ریچی در سال 1854 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد و در سال 1924 درگذشت. تحصیلات خود را در آكادمی هنر پروفسور تیتو كانتی كسب كرد. اودر سبكی  مشهورشد كه از آن به ظرافت و خوش اندامی فیگورها، دقت و ظرافت طراحی و قدرت رنگها پی برد. او در كارش حتی به استادش نیز توفق یافت. بخاطر انتخاب موضوعات فیگوریتیو و صحنه هایی از زندگی خانوادگی ریچی توانست خود را از پیشگامان سبك لباسهای خاص اروپایی قرار دهد. اشخاص دیگری كه در این سبك خاص  كار میكردند ویتوریو رجیانینی در ایتالیا، چارلز فردریك سولكوریكس در پاریس بودند. سبك تاریخی مخصوصا موضوعات قرن 18 از محبوبیت بالایی در میان مجموعه داران اروپایی و آمریكایی برخوردار بود زیرا تداعی كننده دوران طلایی ظرافت و لطافت و اغواگری قبل از وافعیات تلخ انقلاب صنعتی اروپا است. البته این انقلاب صنعتی اروپا بود كه باعث ثروتمند شدن طبقه ای از مردم گردید كه بعدها قادر به خرید چنین تابلوهای گرانقیمت و نفیس گردیدند. ریچی به شخصه علاقه مند به صحنه های حكایتی ازیك زندگی خانوادگی زیبا و اشرافی بود، دنیایی از ابریشم و اطلس درخشان و براق نشانگر استعداد بینظیرش در به تصویر كشیدن جزییات، كمپوزیسیون و رنگ میباشد.  


آرتور ریچی در سال 1854 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد و در سال 1924 درگذشت. تحصیلات خود را در آكادمی هنر پروفسور تیتو كانتی كسب كرد. اودر سبكی  مشهورشد كه از آن به ظرافت و خوش اندامی فیگورها، دقت و ظرافت طراحی و قدرت رنگها پی برد. او در كارش حتی به استادش نیز توفق یافت. بخاطر انتخاب موضوعات فیگوریتیو و صحنه هایی از زندگی خانوادگی ریچی توانست خود را از پیشگامان سبك لباسهای خاص اروپایی قرار دهد. اشخاص دیگری كه در این سبك خاص  كار میكردند ویتوریو رجیانینی در ایتالیا، چارلز فردریك سولكوریكس در پاریس بودند. سبك تاریخی مخصوصا موضوعات قرن 18 از محبوبیت بالایی در میان مجموعه داران اروپایی و آمریكایی برخوردار بود زیرا تداعی كننده دوران طلایی ظرافت و لطافت و اغواگری قبل از وافعیات تلخ انقلاب صنعتی اروپا است. البته این انقلاب صنعتی اروپا بود كه باعث ثروتمند شدن طبقه ای از مردم گردید كه بعدها قادر به خرید چنین تابلوهای گرانقیمت و نفیس گردیدند. ریچی به شخصه علاقه مند به صحنه های حكایتی ازیك زندگی خانوادگی زیبا و اشرافی بود، دنیایی از ابریشم و اطلس درخشان و براق نشانگر استعداد بینظیرش در به تصویر كشیدن جزییات، كمپوزیسیون و رنگ میباشد. 
آرتور ریچی در سال 1854 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد و در سال 1924 درگذشت. تحصیلات خود را در آكادمی هنر پروفسور تیتو كانتی كسب كرد. اودر سبكی  مشهورشد كه از آن به ظرافت و خوش اندامی فیگورها، دقت و ظرافت طراحی و قدرت رنگها پی برد. او در كارش حتی به استادش نیز توفق یافت. بخاطر انتخاب موضوعات فیگوریتیو و صحنه هایی از زندگی خانوادگی ریچی توانست خود را از پیشگامان سبك لباسهای خاص اروپایی قرار دهد. اشخاص دیگری كه در این سبك خاص  كار میكردند ویتوریو رجیانینی در ایتالیا، چارلز فردریك سولكوریكس در پاریس بودند. سبك تاریخی مخصوصا موضوعات قرن 18 از محبوبیت بالایی در میان مجموعه داران اروپایی و آمریكایی برخوردار بود زیرا تداعی كننده دوران طلایی ظرافت و لطافت و اغواگری قبل از وافعیات تلخ انقلاب صنعتی اروپا است. البته این انقلاب صنعتی اروپا بود كه باعث ثروتمند شدن طبقه ای از مردم گردید كه بعدها قادر به خرید چنین تابلوهای گرانقیمت و نفیس گردیدند. ریچی به شخصه علاقه مند به صحنه های حكایتی ازیك زندگی خانوادگی زیبا و اشرافی بود، دنیایی از ابریشم و اطلس درخشان و براق نشانگر استعداد بینظیرش در به تصویر كشیدن جزییات، كمپوزی
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
متن نظر شما